Nermin DURMUŞ
Malmüdürü
 
 

İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
        İlçe Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi, Gelir Servisi,  Muhakemat Servislerinden oluşmaktadır. 1 Müdür, 1 Gelir Şefi, 2 Gelir Uzmanı, 3 V.H.K.İ.,  1 Gece Bekçisi ile Kaymakamlık binasında hizmet vermektedir.
 
 
 
Telefon ve Faks Bilgileri:
 
Gelir Servisi (Vergi)        : 0378 315 19 13
Muhasebe Servisi              : 0378 315 15 76
Faks/Müdür                                : 0378 315 16 90