İlçe Mal Müdürlüğü
İlçe Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisi, Gelir Servisi, Milli Emlak Servisi, Muhakemat Servislerinden oluşmaktadır. 1 Müdür, 2 Gelir Şefi, 1 Gelir Uzmanı, 2 V.H.K.İ., 1 Defterdarlık Uzmanı 1 Veznedar, 3 Milli Emlak Memuru, 1 Gece Bekçisi ile Kaymakamlık binasında hizmet vermektedir.