Amasra Belediyesi

M. Emin TİMUR

Belediye Başkanı

 

        Beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyettir.

 

1-KURULUŞUN GENEL TANITIMI : Amasra Belediyesi teşkilatı 1956 yılında kurulmuştur. İlk Belediyecilik hizmetlerine tek katlı eski muhtarlık binasında 12 adet personeli ile başlamış, şimdi ise mülkiyeti kendisine ait 4 katlı binasında 34 adet memur, 11 adet daimi işçi, 73 adet geçici işçisi ile toplam 118 adet personeli ile bu görevini icra etmeye çalışmaktadır.

 

AMASRA BELEDİYE SINIRLARI

Amasra Belediye sınırları doğuda Kurucaşile yolu üzerindeki namazlar mevkii, Batısında Bartın Karayolu Askersuyu çeşmesi dahilinde olup, takriben 15 km2’lik bir alanı kapsar.

 

A-GÖREVLERİ : Amasra Belediyesi görevlerini ifa ederken 1580 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesindeki vazifeleri ve 19.maddesindeki hakları, selahiyet ve imtiyazlarını kullanarak yerine getirir. Belediyemizin Beldenin ve Belde halkının sıhhat, selamet ve refahının temin, intizamını halelden vikaye maksadı ile yapacağı vazifeler şunlardır.

1-Umuma Açık Yerlerin temizliğine, intizamına bakmak,

2-Yenilecek, içilecek ve umumun sıhhatine müteallik kullanılacak şeylerde yerlerinin mahsus kanun, nizamname veya talimatnamesine tevfikan murakabesi,

3-Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kırathane, meyhana, han, otel, sinema, bar gibi emsali yerlerin temizliğine, sıhhiliğine ve sağlamlığına dikkat etmek, açılış kapanış saatlerine dikkat etmek.

4-Ölenlerin gömülmesine ruhsat vermek, Belediyemizce gösterilen mezarlıktan başka yerlere ölü gömdürmemek.

5-Belediyemiz mezbahasından başka yerlerde hayvan kestirmemek,

6-Belediye sınırları dahilinde yolcu nakil ihtiyacını karşılamak,

7-Belediye sınırları içinde yol, Meydan, pazaryerleri yapmak,

8-Umumun selamet, sıhhat ve huzur ve istirahatine tesiri melhuz olan imalat ve işyerlerini ruhsata bağlamak,

9-Sokak, meydan, iskele, pazar yerlerini temiz tutmak, yıkamak,

10-İhtiyaca göre umuma açık tuvalet yaptırmak,

11-Beldenin sokak ve meydanlarını planlı ve programa uygun olarak tanzim ve ıslah etmek.

12-Halk için Kütüphane ve okuma salonları açmak,

13-Çocuk bahçeleri, oyun ve spor yerleri yapmak,

14-Belediye Fırınları yapmak,

15-Beldeye su getirmek ve suları temiz tutmak,

16-Belediye kanun nizam ve yasaklarına uymayan şeylere meydan vermemek ve bunları men etmek,

17-Umumun yiyeceği.içeceği, satıldığı şeylerin ve muhafaza olduğu mahallerin sıhhi şartlara uygun olmasını temin etmek,

18-Beldenin plan ve programa uygun lağım ve çukurlarını inşa ve tamir etmek.

 

B) BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU : Belediyemizin İlçemiz Merkezinde 4 katlı bir hizmet binası ile 18 sosyal lojmanı ile birlikte 49 dükkan, dükkan yeri ve park-bahçesi bulunmaktadır. Belediyemiz, Hizmet binasının 1. ve 2.katında hizmet vermekte, 1.katının bir bölümünde Türkiye İş Bankası, 3.katı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından dispanser olarak, 4.katıda lojman olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Belediyemizin 18 sosyal lojmanından Belediyemiz personeli yararlanmaktadır. Belediyemize ait 25 dükkan, 14 dükkan yeri ve 10 park-bahçe ise müstecir tarafından kiralık olarak kullanılmakta ve Belediyemize gelir getirmektedir.

Amasra Belediyesi ile Amasra Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin % 40 hissesi Belediye uhdesinde kalmak üzere 74 yataklı Turistik Otel Belediyemiz tarafından Ağustos-2001 ayında itibaren işletilmekte iken, 12/07/2003 tarihinde özel işletmeye kiraya verilmiştir.