AMASRA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 

MİSYONUMUZ
        Mülki sınırlar dahilinde Köylerimizde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı, kurumların hizmet sunum standartlarını yükseltmeyi ve imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmayı; eğitim, sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetlere destek olmayı hedefleyen; şeffaf, etkin, katılımcı, kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır.
 
VİZYONUMUZ
        İlçede yaşayanların, çağın gerisinde kalmadan, gerekli tüm hizmetlere kavuşmasına yardımcı olan, hizmetini çağdaş seviyelere çıkaran örnek ve öncü bir kurum olmaktır.
 
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
a-Birliğin Merkezi:
Amasra İlçesi Kaymakamlık Binası.
 
b-Birliğin Yapısı ve İşleyişi:
        Amasra İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin İlçeye bağlı 30 üye Köyü mevcut olup; 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Amasra İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
c-Birliğin Organları:
 
Gökhan GÜRBÜZEROL
Hikmet ÖZDİLKURAL
Orhan ÇAÇA
Dursun Ali GÜNEŞ
Alaettin ÇETİN
Hüseyin Boran
Hüseyin İNCİ
Kaymakam İl Genel Meclis Üyesi İl Genel Meclis Üyesi Acarlar Köyü Muhtarı Karakaçak Köyü Muhtarı Birlik Müdürü Muhasebe Yetkilisi
Birlik Başkanı Birlik Encümeni Üyesi Birlik Encümeni Üyesi Birlik Encümeni Üyesi Birlik Encümeni Üyesi    
d-Birliğin Amacı:
 
        Üye köylere kanun ve ilgili mevzuat hükümleriyle verilen görev ve hizmetlerden Birlikçe yapılması talep edilenlerin yerine getirilmesinde yardımcı olur ve gerektiğinde bizzat yapmak;
 
      Köy halkının yararına olan; ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel, sınaî, tesis ve hizmetleri yapabileceği gibi, üye köylerin ekonomik, sosyal kalkınmasını sağlayacak; projeler hazırlamak, bunları desteklemek, yürütmek, tarımsal sınaî ve ticari kuruluşlar kurmak, işletir veya kuranlara ve işletenlere yardımcı olmak;
 
        Üyesi olan köylere ait iş ve hizmetlerle ilgili müteahhitlik ve taşeronluk hizmetlerini yapmak. Bu konularda diğer kuruluşlarla işbirliğine bulunmak;
 
        İlçe mülki sınırları dahilinde; yol, su, kanalizasyon, sulama kanalı, sondaj kuyusu, okul, lojman, öğretmenevi, ibadethane, kütüphane, okuma odaları, misafirhane, kültürel ve sanatsal yapılar, sağlık tesisi, ihata duvarı, köy konağı, sportif faaliyetlerin yapım, bakım, onarım ve yürütümüne yönelik işlerini yapmak veya yapan kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara yardımda bulunmak;
 
        İl Özel İdaresinin İlçedeki taşınmazların (Kaymakam Evi, Bakım Evi, vb.) bakım, onarım giderleri ile taşınır (demirbaş) ihtiyacının karşılanmasına yönelik harcamaları yapmak.
 
        Kriz dönemlerinde (doğal afet, salgın hastalıklar vb.) ilçe halkının yaşamlarının normale dönmesi için gerekli tedbirleri almak;
 
        İl Özel İdareleri ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla işbirliği yapmak, Kurum ve Kuruluşların İlçe dâhilindeki hizmetlerine ilişkin; yapım, bakım ve onarım işleri ile taşınır(demirbaş) tedarikine yardımcı olmak;
 
        İlçede yapılan; ekonomik, sosyal kültürel faaliyetler, toplantılar ve ilçeye yapılan ziyaretler ile ilgili temsil, tören, ağırlama ve uğurlama giderlerini karşılamak;
 
        Birliğin her türlü demirbaş ve kırtasiye harcamaları ile İlçenin tanıtımına yönelik gerekli faaliyetleri (yıllık, kitap, broşür, el ilanı, gazete, web, sitesi vb.) yapmak ve kültürel yayınları temini için gerekli finansmanı sağlamak;
 
        Avrupa Birliği ile ulusal ve uluslar arası diğer kuruluşlar ile kişiler tarafından sağlanan fonların ilçe genelinde ve ilçe halkının menfaatine yönelik olarak kullanılması için proje hazırlamak, hazırlatmak, hazırlayanlara yardımcı olmak;
 
        İlçe genelinde; eğitim faaliyetlerinin tam ve zamanında, çağın gerektirdiği fiziki ve teknolojik donanım ile yürütülebilmesi için gerekli harcamaları yapmak, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesine yönelik kampanya ve yarışmalar düzenlemek, düzenleyenlere yardımda bulunmak;
 
        Amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mallar edinmek;   
 
 
Tel    : 0378 315 16 04
Faks : 0378 315 21 35